Akce a Události

V průběhu 38 měsíců svého trvání nabídnul REACH široký program aktivit:

Druhá konference se měla konat v Pise 4. – 5. 6. 2020.
Kvůli globální pandemii COVID-19 byl projekt REACH nucen svoji závěrečnou konferenci zrušit. Konsorcium se nicméně rozhodlo ponechat výzvu k odeslání posterů a videí otevřenou do října 2020. Komunita REACH na ni nadšeně reagovala a projekt mohl zveřejnit bohatou digitální galerii, obsahující inovativní a poutavé příspěvky, které vycházejí ze zkušeností resilientních společenstev a participativní platformy Evropského kulturního dědictví. Projekt v současné době shromažďuje množství příspěvků a některé další očekává k přijetí v nejbližších měsících.

  • Místní setkání se zúčastněnými stranami, aktéry a místními komunitami

    Workshopy a konference přivítaly hlavní řečníky a zaměřovaly se na mezinárodní publikum, včetně účastníků ze zemí mimo EU.

  • Cíle akcí a událostí

  • Specifické cíle akcí byly:

  • diskutovat o inkluzivních metodách multidisciplinárního výzkumu ochrany KD a o tom, jak může široká společenská participace přispět k lepším a udržitelnějším výsledkům;
  • poskytnout nové poznatky pro participativní přístupů k inovacím v managementu KD, prozkoumat nové možnosti občanské společnosti při spolupráci s profesionály v oblasti KD;
  • prozkoumat nové přístupy k využívání a obnově KD, zejména ve smyslu navazování partnerství mezi kulturním a soukromým sektorem;
  • určit budoucí směry výzkumu.