Események

  • Helyi találkozók az érdekeltekkel és a helyi közösségekkelA workshopokat és a konferenciákat rendszerint egy vitaindító előadással kezdődtek, amelyet az adott terület egyik kiemelkedő szakembere tartott. Az események a nemzetközi közönséget célozták meg, ideértve az EU-n kívüli résztvevőket is.
  • Az események célkitűzései

  • Az események konkrét célkitűzései a következők voltak:
  • vitassa meg a kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos multidiszciplináris kutatás inkluzív módszereit, és azt, hogy a szélesebb társadalmi részvétel hogyan járulhat hozzá jobb és fenntarthatóbb gyakorlatokhoz;
  • nyújtson átfogó képet a kulturális örökség kezeléséhez innovatív és részvételen alapuló megközelítésekről, és tárja fel a civil társadalom megváltozott funkcióit a kulturális örökség szakemberekkel való együttműködés érdekében;
  • új módszereket tárjon fel a kulturális örökség (újra)felhasználására, akár a kulturális és a magánszektor közötti partnerségek keretében;
  • határozza meg a jövőbeni kutatási irányokat.