Kísérleti projektek és jó gyakorlatok

 


A REACH-pilotok feladatkörei

A kultúra sohasem állandó. A közösségek változásai együtt járnak a kulturális örökség változásaival. Egyre több közösség és azok kulturális öröksége válik láthatóvá Európában, miközben ezek az örökségek is változnak az új körülményeknek megfelelően. A REACH-pilotok e közösségek némelyikére összpontosítanak annak érdekében, hogy részvételi tevékenységeket hozzanak létre, felfedezzék és népszerűsítsék a jó gyakorlatokat, és olyan feltételeket teremtsenek, amelyek a projekt zárultával is fennmaradnak.

A kísérleti projektek célja a civil részvétel társadalmi–gazdasági értékének támogatása a kulturális örökség megőrzésében, (újbóli) felhasználásában és kezelésében a reziliens szakpolitikák kialakításában megjelenő jó példákon keresztül (örökségvédelem, oktatás, adatkezelés, szellemi jogok). Ezenkívül a pilotok sikeres kezdeményezéseket mutatnak be a kulturális örökség (újra)felhasználás, a kulturális turizmus innovációja tekintetében, valamint a kulturális örökség kezelésének továbbfejlesztett közszolgáltatása példáin.

A REACH kísérleti projektek témái

A pilotok a következő tematikus területeket fedik le:

  • Kisebbségi örökség a marginalizált kisebbségekre összpontosít, különös tekintettel a roma közösségekre.
  • Intézményi örökség a részvételi megközelítések összehasonlítása a nagy kulturális örökség intézmények és a nemzetközi közönség, valamint a kisebb intézmények esetében és a helyi felhasználókat vonatkozásában.
  • Agrár/táji örökség a kulturális és környezeti védelem alatt álló területeken való részvétel előmozdítása a megőrzés, (újra)felhasználás és a gazdasági tevékenységek közötti konfliktusok megoldásának módjaként.
  • A kisvárosok öröksége elemezi az örökségük reprezentációit és (újra)valorizációját.

Minden kísérleti projekt célja a részvétel különböző modelljeinek validálása és fejlesztése, különös tekintettel az erősségekre és a kihívásokra.

REACH jó gyakorlatok

A jó gyakorlatok REACH-adattára több mint száz elemet tartalmaz a kulturális örökség területén folytatott európai és Európán kívüli részvételi tevékenységekről; több mint húsz különböző országban található tevékenységek sokféle témát ölelnek fel, a városi, vidéki és intézményi örökségtől kezdve az őslakos és kisebbségi örökségig; a kulturális örökség megőrzésétől és kezelésétől kezdve a felhasználásáig és az újrafelhasználásáig.

A jó gyakorlatok gyűjteményének célja, hogy a szakembereknek, a civil szervezeteknek, a kutatóknak és a téma iránt érdeklődő állampolgároknak hasznos információkat nyújtson azokról a tevékenységekről, amelyeket más kontextusokban is lehetne akár alkalmazni, adaptálni vagy reprodukálni.

Kattintson ide a jó gyakorlatok adattárához.