Projekt

 

A REACH projekt összefoglalója

Manapság, amikor a világon mindenhol radikális társadalmi változások zajlanak, Európa is szembesül azzal az igénnyel, hogy állampolgárai békében és kölcsönös tiszteletben éljenek egymással és értékeljék a különbözőségeiket. Ennek fényében a kulturális örökség kiemelkedő szerepet játszik az európai társadalmi integráció létrejöttében.

A gondolkodás mint cselekedet alapvető része az identitásképzésnek, illetve a társas lényként folytatott mindennapi élet kezelésének, ezáltal az inkluzív és integrált társadalom létrejöttében is szerepet játszik. A kulturális örökség lényegi része ennek az elmélkedési folyamatnak: eszköz az identitással kapcsolatos kérdések felkutatásához és a kölcsönös megértés és tolerancia előtt tornyosuló akadályok leküzdéséhez is.

Mindazonáltal, a kulturális örökség integrációs szerepe sokszor vitatott – többek között – a gazdasági és belső értékek ütközése kapcsán vagy a lokális és pán-nemzeti európaiság szemben állásáról szóló érvek kapcsán.

A kultúrával és kulturális örökséggel kapcsolatos participatív módszerek részletes feltérképezése (jelenlegi és jövőbeli típusai, hatásai) fokozhatja a társadalmi javakra vonatkozó potenciált.

A REACH társadalmi platformja a participatív gyakorlatok hasznáról igyekszik párbeszédet indítani, hogy láthatóvá váljon, mennyire tudnak a felkínált eszközök és módszerek egy közös értelmezési keretet létrehozni. Továbbá, a participatív megközelítési módok a civil társadalom komolyabb elköteleződését is hivatottak szolgálni, egyfelől a kutatások terén, másfelől a kulturális örökség területén létrejött innovációk esetében.

A REACH társadalmi platform célja

A társadalmi platform tevékenységeinek kettős célja van:

  • Támogatás: feltérképezni és elemezni a korábbi kutatási eredményeket a kurrens és most kialakuló kutatási irányok meghatározása, valamint az Európai Bizottság, a szakpolitikusok és a kutatók számára határozott, új tudásanyag megosztása érdekében;
  • Koordináció: az új kutatási módszerekre irányuló egyre kiterjedtebb tudást kínálni a résztvevőknek, ezáltal lehetőséget teremtve a kooperációra és a kutatási eredmények szélesebb felhasználására.

A REACH társadalmi platform tevékenységei

A REACH feltérképezi, elemzi és modellálja a participatív kutatási irányokat és megközelítési módokat. Teret nyit új kutatási kérdéseknek és módszereknek. A REACH projekt három munkaterületre koncentrálódik:

1) egy fenntartható, az érintett szereplők legszélesebb rétegét összefogó REACH network kiépítése, amely a pilotprojekteken keresztül konkrét részvételi példákat mutat be;

2) Nyilvános találkozók (workshopok, konferenciák, helyi szereplőkkel való megbeszélések) megvalósítása, a kulturális örökség megőrzésére, újra-felhasználására és kezelésére vonatkozó részvételi gyakorlatokra fókuszálva;

3) az Open-heritage.eu független online tér létrehozása, amelyhez szabadon járulhatnak hozzá az örökséget kutató közösségek.

A REACH hatásos kivitelezéséhez elsődleges fontosságú az információk megosztása, a közös alkotás megtapasztalása és a kapcsolódások támogatása.

A REACH projekt vezetése

A REACH projektet a konzorciuma vezeti, amely az összes partner bevonásával végzi el a feladatokat. A konzorcium tükrözi a társadalmi platformhoz szükséges széleskörű és egymást kiegészítő kompetenciákatat, illetve széles földrajzi eloszlást is kínál.

A konzorcium felelős a projekt kivitelezéséért, ami az Európai Bizottsággal kötött keretszerződésben foglaltatik.

A Coventry Egyetem, mint a projekt koordinátora, megnevezi a projekt koordinátort, akinek a feladatvégzését a projektmenedzser és a Promoter cég által megnevezett network koordinátor támogatja.
Minden munkacsomagot és kísérleti projektet egy olyan partner koordinál, amely szakértője az adott területnek:

  • az „Intézményi örökség” kísérleti projektet a német SPK vezeti
  • a „Kisebbségi örökség” kísérleti projektet az ELTE
  • az „Agrár / Táji örökség” kísérleti projektet a granadai UGR
  • a „Kisvárosi örökség” projektet a cseh CUNI